copertina di Lingua urdu
A cura di Gabriele Ventura, Editrice missionaria italiana, 2001

Lingua urdu A cura di Gabriele Ventura, Editrice missionaria italiana, 2001

dizionario illustrato a schede mobili